SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN TARIMSAL DRONE TEKNOLOJİLERİ 

 • Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek,
 • Kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak, 
 • Doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak.

Tarımda drone teknolojisini kullanarak tarım arazinizin verimini arttırabilirsiniz. Drone ile tarım son yıllarda sıkça kullanılan bir teknoloji haline gelmiştir. 

4,000,000 m2 tarım arazilerimizde kullandığımız dronelarımız ile deneyim kazanan pilotlarımız, hassas tarım ve sürdürülebilri tarım için büyük avantaj sağlamaktadır. 

Drone ile tarım önemli bir konudur, hatalı yapılacak uygulamalar arazinizdeki bitkilerinizin yanmasına sebep olabilir. Bu nedenle işi uzman ellere teslim etmelisiniz.

Tüm pilotlarımız ziraat mühendisleridir ve hassas hesaplamalar yapmaktadır. 

Drone ile Tarım

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber çiftçiler ve tohum yetiştiricileri tarımsal üretimde verimi artırıcı, nispeten daha kolay ama aynı zamanda düşük maliyetli alternatifler kullanmaya başlamıştır. Tarımsal üretimin öncelikli hedefi, bitkisel ve hayvansal üretimde düşük maliyetli, sürdürülebilir üretimin sağlanmasıdır. Bu nedenle tarımda akıllı drone teknolojisinin kullanımı ile tarımsal işlemlerin kolaylaştırılırken, çözüm bekleyen sorunlara bu sayede alternatif çözümler geliştirilmektedir.

Drone ile Tarım Nerelerde Kullanılır?

Hastalık ve zararlı ve yabancı ot analizi, gübre ve pestisit gibi ilaç uygulamaları, verim tahmini, ürün gelişiminin takibi, bitki türleri ayırma, tohum ekimi gibi birçok konuda kullanılmaktadır.

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik" 19. Maddesinde; söz konusu İnsansız Hava Araçlarının (İHA) ve Drone sistemlerinin zirai mücadele alet ve makinesi olarak ruhsatlandırılması ve kullanılması ile ilgili;
Zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılmak üzere ruhsatlandırılan insansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü uygulama üniteleri veya sistemlerinin, hangi tarımsal üretim alanlarında, hangi zararlı organizmalara karşı ve hangi bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanımına Bakanlık tarafından hazırlanacak yönerge kapsamında izin verilmekte olup, Genel Müdürlüğün izin vermediği tarımsal üretim alanlarında, izin vermediği zararlı organizmalara karşı ve havadan ilaçlamaya uygun olmadığı için izin verilmeyen bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılamamaktadır.

Drone’un Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Arazi verileri daha kolay ve zamandan tasarruf ederek daha hızlı bir şekilde toplanır.
 2. Sahada insan iş gücü yerine kullanılarak zamandan kazanılır.
 3. Tarımsal girdi maliyetleri ve araçların yakıt maliyetleri önemli oranda azaltılır.
 4. Traktörlerin tekerleğinin araziye verdiği zararı ortadan kaldırır.
 5. Alçak irtifada uçma özelliği ile bitkilerin yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde edebilir.
 6. Elle yapılan ilaçlamaya göre, çiftçiler tarımsal ilaçlara maruz kalmazlar.
 7. Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde edilir.
 8. Doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesiller korunmuş olur.
 9. Kimyasal maddelerin zararlarının çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler ortadan kalkar.
 10. Daha az kullanılan su ve ilaçla üretim masraflarını düşürülür.

İLAÇTAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF

İlaçtan ve akaryakıttan tasarruf sağlayarak milli ekonomiye fayda sağlar.İlaç ve akaryakıt tasarrufu ile doğaya verilen zarar azaltılır ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmamızı sağlar.

İlaçlama süresi Traktör ile uygulanan yönteme kıyasla %63 oranında zamandan tasarruf etmektedir. Ayrıca ilaç arazinin tümüne kabaca daha fazla homojen bir şekilde dağıtılmaktadır.

Geleneksel bitki ilaç yöntemlerinde Pestisitlerin uzun sürekli uygulanması sonucu birikimli etki olarak ifade edilebilir. Örneğin 0,1ml, ilaçlı mahlul (çözelti) bir kişiye ani ölüm veya şokla sonuçlanabilecek bir zarar vermezken aynı oranda her hafta alınması sonucu 0,5 ml’ye ulaşan miktar zehirlenme, hasar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu durum insanlarda oluştuğu gibi herbisit uygulamaları sonucunda toprakta, suda veya hedef dışı canlı organizmalarda oluşabilir.

TDT Tarımsal Drone Hizmetleri Kronik Etki Risklerini ortadan kaldıracak Teknolojik ilaçlama imkanı sağlamaktadır.

Geleneksel bitki koruma yöntemlerinde Pestisitlerin uygulama anındaki hızlı ve ani gelişen etkisidir. Bu etkiden sırası ile en çok hedef organizma ( böcek, yabancı ot, vb.) , sonra uygulayıcı insan, daha sonra ortamda bulunan canlılar etkilenir. Bitkilerde pestisitlerden akut olarak etkilenir buna fitotoksisite ( bitki zehirlenmesi ) denir. Pestisitlerin, içilmesi suya karışması veya toprağa dökülmesi sonucunda da akut etkiler ortaya çıkabilir.

TDT Tarımsal Drone hizmetleri Akut Risklerini ortadan kaldıracak Teknolojik imkanlar sağlamaktadır.

Etkili ve hızlı ilaçlama ile ilacınızı tarlanıza buluşturun. İster tarlanızın tamamını, ister sorunlu olan yerlerinizi ilaçlayabiliriz. Yağmurdan veya sulamadan sonra çamur olan tarlanıza ilaçlama yapabiliriz. Uzun boylu bitkileriniz ezilmeden ve zarar görmeden ilaçlanabilir.

Gerekli yerler dışında ilaçlama yapılmadığı için doğal yaşamın devam etmesine olanak sağlar.İlaçlama operatörlerinin ilaç solumadığı için bireylerin kanser ve kronik rahatsızlıklara yakalanması engellenmiş olur.

BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE

TARLA BİTKİLERİ

Tarlalarda daha verimli bir sonuca ulaşmak için TDT Tarımsal Drone Teknolojileri olarak mantar ilacı (fungusit), böcek ilacı (insektisit), yabancı ot ilacı (herbesit) uygulamaları gerçekleştiriyoruz

BAHÇE BİTKİLERİ

Bahçelerde daha verimli bir sonuca ulaşmak için TDT Tarımsal Drone Teknolojileri olarak, Mantar İlacı (Fungusit), Böcek İlacı (İnsektisit) uygulaması yapıyoruz.

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez politikalarını kabul etmiş sayılırsınız. Çerez Politikaları için tıklayınız. Kapat