VRS Stand Sayısı (VRS Stand Count)

VRS Stand Sayımı analizi, bitkilerin tam sayısını gösterir, bunu beklenen sonuçlarla karşılaştırır ve aynı ekim oranına sahip tarladaki her bölgede normun altındaki yüzdeleri hesaplar. Bununla birlikte, tek tip bir meşcere kurulumu elde edebilir, bitki popülasyonlarını bir tarla içindeki üretkenlik bölgeleriyle eşleştirebilir ve bitkileri en iyi ve en kötü bölgelerde sayabilirsiniz. Ayrıca, hedeflenen ekim oranını bölgedeki gerçek koşullarla karşılaştırabilir ve hedef oranların getirileri optimize edecek şekilde doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için ekim sonuçlarını analiz edebilirsiniz.

Stand Sayısı Raporu(Stand Count Report)

Stand Sayımı, belirli bir alandaki bitkilerin kesin sayısını belirler, bunu beklenen sonuçlarla karşılaştırır ve geleneksel bir tarlada veya saha denemelerinde normun altındaki yüzdeleri hesaplar. Mikro parsel veya tek sıra başına doğru bitki sayısını elde etmek, tohum kalitesini (çimlenme oranı) değerlendirmek, yeniden ekilip ekilmeyeceğine karar vermek ve potansiyel verim kaybı bölgelerini işaretlemek için bunu kullanın. Meşcere Sayımı analizinden erken bir verim tahmini elde ederek gelecekteki tarımsal operasyonları planlamak ve yeniden ekim çalışmalarında proaktif olmak daha kolaydır.

Bitki Sayısı ve Büyüklüğü (Plan Count and Size)

Agremo Bitki Sayımı ve Boyutu Analizi, bitkileri çapa göre doğru bir şekilde sınıflandırabilir ve buna göre bitkilerin tam sayısını hesaplayabilir. Bu araç, lahana, marul, brokoli, lahana ve karnabahar gibi ağaç ve sebzelerin hassas şekilde sınıflandırılmasına olanak tanıdığından tarım ve tedarik zinciri planlaması için değerlidir. Tarım sigortası şirketlerine, büyük işletmelere, yetiştiricilere, gıda ve mahsul işleyicilerine, perakendecilere, danışmanlık firmalarına ve bankalara fayda sağlar. Ağaçları yaşa göre saymak daha doğru sonuçlar sağlar ve Bitki Sayısı ve Boyutu ile Agremo kullanıcıları daha fazla verimlilik ve objektiflik elde edebilir.

Bitki Popülasyon Raporı(Plant Population Report)

Bitki Popülasyonu Analizi, çok yıllık bitkiler, meyveler, palmiyeler, ormancılık, sert çekirdekli meyveler hakkında doğru sayıda bilgi edinmek ve erken bir verim tahmini elde etmek için kullanılır. Bu analiz, envanteri, tarla tekdüzeliğini ve eksik bitkileri/ağaçları değerlendirmenize yardımcı olmak için özel bir bitki popülasyonu hesaplayıcısı kullanır. Zamanında harekete geçebilmeniz ve uygun bir yeniden ekim stratejisi geliştirebilmeniz için potansiyel ürün kaybı hakkında bilgi vermenize yardımcı olur. Hasat edebileceğiniz ve en önemlisi satıp kâr edebileceğiniz bitki sayısına ilişkin kesin bir tahmin elde etmek için Bitki Popülasyonu Analizine güvenin.

Ot Tespiti (Weed Detection)

Yabani Ot Tespit analizi, tarladaki yabani ot istilasını keşfetmenin kesin ve doğru bir yoludur. Yabancı otların istila ettiği alanları zamanında tespit etmeyi mümkün kılan analiz, kolayca değişken reçete haritaları oluşturmanıza, sezon içinde anında etkili düzeltici önlemler almanıza, yabani ot kontrol tekniklerinizi optimize etmenize ve doğru yerlerde uygun miktarlarda herbisit kullanmanıza olanak tanır. Sonuçta, sahadaki ekipman verimliliğinin artmasından ve herbisitlerde artan tasarruftan yararlanacaksınız. Dahası, Agremo Weed Dretection analizi, herbisitin aşırı uygulanmasını en aza indirmeye yardımcı olduğundan ve herbisit akışı riskini azalttığından çevre için iyidir.

Bitki Stres Analizi (Plant Stress Analysis)

Bitki Stresi, mahsullerin sağlıklı bitkilere dönüşmediği veya hiç ortaya çıkmadığı, hastalıkların, kuraklığın veya diğer verimi sınırlayan faktörlerin bulunduğu stres bölgelerinin tam yüzdesini, boyutunu ve konumunu tanımlar. Bitki stres analizi yaptıktan sonra alacağınız rapor, tarlanın sağlık durumunu ve sorun yaratan alanlarını net bir şekilde gösteren bir haritadır. Potansiyel stres bölgelerini belirleyerek verimi artırmak için en uygun önlemleri zamanında alma şansını yakalarsınız.

Bitki Gücü (Plant Vigor)

Bitki Gücü analizi, bitki örtüsünün tam konumunu, durumunu, gücünü ve gürlüğünü tanımlar. Toprak numunelerinin nerede gerçekleştirileceğinin veya gerekli tarım işlemlerinin nerede uygulanacağının belirlenmesine yardımcı olur. Bitkiler diğer biyotik ve abiyotik faktörlerden etkilenmiyorsa sadece Bitki Vigor analizine göre gübre uygulayabilirsiniz. Girdilerin kullanımını optimize etmeye, onlardan tasarruf etmeye ve aşırı uygulamayı önlemeye yardımcı olur. Bu, çevreye duyarlı alanlardaki uygulamayı azaltırken mahsul veriminin artmasına neden olur.

Gölgelik Örtüsü (Canopy Cover)

Kanopi Örtüsü, kanopi/yaprak alanı ve yer örtüsü alanının kapladığı kesin yüzde hakkında bilgi sağlar. Aldığınız rapor, bitki örtüsü koşulları ve birincil bitki verimliliğine ilişkin hayati verilerin yanı sıra yaprak alanı indeksine (LAI) ilişkin gerekli tüm ayrıntıları içerir. LAI, bir bitkinin sağlığını belirtmek için bitki ekolojisinde kullanılan temel parametrelerden biri olduğundan, bu, daha iyi bir genel ürün performansı elde etmek için çok ihtiyaç duyduğunuz yardımı alacağınız anlamına gelir. Tarlada yetiştirdiğiniz meyveler, sebzeler veya tahıllar için en uygun LAI'yi belirlemek için Agremo Canopy analizine güvenin.

Yeşil Çıtçıt Algılama - (Green Snap Detection)

Green Snap Detection analizi, tarladaki kırılan bitkilerin tam konumunu ve yüzdesini tanımlar. Tarladaki hasarı manuel olarak ölçmek yerine tek bir drone uçuşuyla zamandan tasarruf edebilir ve mahsul verilerini toplayabilirsiniz. Sadece birkaç tıklamayla, mahsul koşulları hakkında kesin bilgiler içeren Yeşil Snap (Kırılma) Tespiti raporunu almak için bir analiz gönderebilir ve böylece müşterilerinize doğru ve tarafsız bir hasar değerlendirmesi sağlayabilirsiniz.

Konaklama Tespit Analizi (Lodging Detection Analysis)

Konaklama Tespiti analizi, genellikle fırtınalar, rüzgarlar, toprak yoğunluğu, aşırı nüfus ve yüksek nitrojen seviyelerinin baskısına maruz kalan bitkilerin ve bölgelerin tam konumunu ve yüzdesini gösterir. Aldığınız rapor, mahsulün zararını değerlendirmenize ve bunun ekonomik etkisini hesaplamanıza yardımcı olacak, mahsul hasarı hakkında doğru ve hayati bilgiler içerir.

Su Basması Tespiti(Waterlogging Detection)

Su Birikintisi Tespit analizi, tarlanızdaki tüm potansiyel ve mevcut su birikintisi olan alanları hızlı ve doğru bir şekilde tespit etme ve tarla büyüklüğü ve ürün türüne bakılmaksızın su birikintisinin olumsuz etkilerini azaltma fırsatı verir. Bireysel mahsullerin su baskını koşullarına ne kadar toleranslı olduğunu öğrenecek ve sulama sistemini yeterli şekilde ayarlayabileceksiniz. Sonuç olarak, mahsulün düşük performans gösterme olasılığını azaltacak, bitkilerin solmasını önleyecek, verim düşüşlerini önleyecek ve olası kar kayıplarını önleyeceksiniz.

Çiçeklenme Tahmincisi (Flowering Estimator)

Verim ve verimliliğin arttırılması kanola çiftçileri için önemli bir zorluktur. Sürdürülebilirlik ve pestisitlerin çevre üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte çiftçilerin, haşere ve hastalık kontrolü konusunda daha dikkatli düşünmesi ve kullandıkları pestisitlerden mümkün olan en iyi getiriyi aldıklarından emin olmaları gerekiyor. Bu, hassas mahsul çiftçiliğinin benimsenmesinin arkasındaki itici güçtür.

Agremo Plant Insights'ın kullanıcı istatistiklerine göre, buğday ve mısır çiftçileri hassas tarımda uzaktan algılamayı ilk benimseyen çiftçiler arasında yer aldı. Görünüşe göre onların başarıları başkalarını da tarım drone teknolojisine bir şans vermeye teşvik etti: " Agremo şu ana kadar 100'den fazla mahsul türü için başarılı bir şekilde öngörü sağladı. Ve hevesli kullanıcılarımız sayesinde bu rakam artmaya devam ediyor ”diyor Agremo CEO'su Milan.

Kısa bir süre önce Agremo'nun tarım uzmanları drone teknolojisinden büyük fayda sağlayabilecek başka bir mahsulün daha olduğunu belirledi: Kolza tohumu ve kanola. Kanola çiçeklerinin yüksek verimli fenotiplemesinde uzaktan algılamanın güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir. Yüksek verimli fenotipleme teknikleri, kanola ve diğer mahsullerdeki çiçeklerin tespitindeki verimi ve objektifliği potansiyel olarak geliştirecek ve ıslah programlarında yeni çeşitlerin geliştirilmesine ve hassas tarımda verim tahminine katkıda bulunacaktır. Bitki indekslerini (VI) ve İHA tabanlı RGB ve multispektral görüntülerden elde edilen görüntü sınıflandırmasını birleştirerek, kanoladaki çiçek sayılarını tahmin etme potansiyeline sahibiz.

Şahin Gözü (Eagle Eye)

Agremo Eagle Eye Report, tarım profesyonellerinin tarla alanlarının boyutunu belirleyerek, sorunlu alanları, ekilebilir alanları ve daha fazlasını belirleyerek tarlalarının görsel bir planını oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kartal gözü raporuyla, haritanızdaki ağaçlar, kayalar, sulama sistemleri ve diğerlerini içerebilecek enlem ve boylamlarıyla birlikte tüm ilgi çekici noktaların ayrıntılı bir listesini alırsınız. Ayrıca tarlanızdaki yollar, bitkiler, sıralar, tarlalar vb. arasındaki mesafe gibi belirli noktalar arasındaki mesafeyi tam olarak hesaplamanıza olanak tanır.